Cydweithio

Mae canolbwynt GSG wedi’i leoli ar gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, ochr yn ochr â chyfleusterau profi ar gyfer technolegau diwifr sy’n cael eu datblygu mewn lleoliadau eraill yng Ngheredigion a Powys.

Nod CSG yw:

  • Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr Amledd Radio.
  • Arloesi trwy gefnogi syniadau academaidd a diwydiannol.
  • Cyflymu arloesiadau sbectrwm trwy arddangosiad.
  • Ymgysylltu â diwydiant a’r llywodraeth i fynd i’r afael â heriau o echel sbectrwm.
  • Cydweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.