Newyddion

Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer Canolfan Sbectrwm a Pharc Busnes Gwyrdd

3 Tachwedd 2022 Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu’r newyddion bod dau brosiect blaenllaw wedi cael sêl bendith i symud ymlaen i ail gymal Bargen Twf Canolbarth Cymru, sy’n werth miliynau o bunnoedd. Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd gwaith pellach yn cael ei wneud nawr ar yr achosion busnes ar gyfer Canolfan Sbectrwm Genedlaethol a Pharc […]

Mwy
Aerial view of Aberystwyth University's Gogerddan campus showing buildings and green hills in the distance looking towards the sea.
Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn hwb posib i swyddi yn y Canolbarth

16 Tachwedd 2020 Gallai sefydlu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn y Canolbarth arwain at greu dros 60 o swyddi llawn-amser, uchel eu gwerth, yn ôl Asesiad Effaith Economaidd gan Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth yn 2020. Amcangyfrifa’r astudiaeth y gallai rhwng 42 a 66.5 o swyddi llawn amser gael eu creu o ganlyniad uniongyrchol i sefydlu’r Ganolfan […]

Mwy
Llun o'r awyr o safle Gogerddan, Prifysgol Aberystwyth, yn dangos Adeilad Milford.
Y pedwerydd chwyldro diwydiannol yn sbarduno cynllun am ganolfan sbectrwm genedlaethol newydd

18 Medi 2018 Bu Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS, yn traddodi araith gyweirnod mewn digwyddiad ffocws arbennig ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw, ddydd Mawrth 18 Medi 2018, digwyddiad gafodd ei gynnull i ystyried sefydlu canolfan sbectrwm arloesol ar gyfer y DU yng nghanolbarth Cymru. Bydd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn ymchwilio, datblygu a phrofi’r genhedlaeth nesaf […]

Mwy
Y pedwerydd chwyldro diwydiannol yn sbarduno cynllun am ganolfan sbectrwm genedlaethol newydd

Llwytho mwy

I gael mwy o wybodaeth am y Ganolfan neu os oes gennych ofynion penodol yr hoffech eu trafod, cysylltwch â ni: