Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer canolfan sbectrwm a pharc busnes gwyrdd

3 Tachwedd 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu’r newyddion bod dau brosiect blaenllaw wedi cael sêl bendith i symud ymlaen i ail gymal Bargen Twf Canolbarth Cymru, sy’n werth miliynau o bunnoedd.

Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd gwaith pellach yn cael ei wneud nawr ar yr achosion busnes ar gyfer Canolfan Sbectrwm Genedlaethol a Pharc Arloesi Dyfodol Gwyrdd.

Mae cynlluniau Prifysgol Aberystwyth ymhlith rhestr fer gyfredol o wyth prosiect sylweddol sy’n cael eu hystyried ar gyfer derbyn cyllid o’r Fargen Dwf.  Caiff penderfyniadau terfynol ynghylch dyfarnu cyllid eu gwneud yn dilyn trydydd cymal y broses datblygu achosion busnes.

Mae manylion pellach i’w cael ar wefan newyddion y Brifysgol…